Laboratorium 2020-03-17T11:13:08+01:00

Centrum Naukowo-Szkoleniowe

Oferta centrum

naukowo-szkoleniowego KAWA.SKA

Od początku 2015 roku, z myślą o ludziach nauki, firma KAWA.SKA udostępnia swoje laboratorium i specjalistów ds. mikroskopii. Zapraszamy do korzystania ze sprzętu którym dysponujemy oraz na konsultacje do naszych specjalistów. Doradzimy w zakresie metod badawczych, pomożemy przy analizie wyników. Po wstępnej konsultacji istnieje możliwość zlecenia nam wykonania badań na podstawie dostarczonego materiału. Dysponujemy sprzętem marki Leica – szczegółowy opis wyposażenia laboratorium poniżej.

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM KAWA.SKA

Mikroskop umożliwia obserwację preparatów znakowanych fluorescencyjnie, umieszczonych na szkiełkach, szalkach Petriego (do 60 mm średnicy) lub komorach „chamber slide”. Mikroskop posiada odwróconą konstrukcję. Do dyspozycji są lasery wzbudzające o długościach fali: 405; 458; 476; 488; 496; 514; 561; 594; 633 nm.

Detekcja sygnału jest realizowana przez detektory spektralne działające w zakresie: 380 – 800 nm, ustawiane z dokładnością do 1 nm.

Oprócz standardowych detektorów (PMT) mikroskop posiada 2 super-czułe detektory hybrydowe (HyD – połączenie PMT z diodą lawinową APD) pracujące w trybie wzmocnienia sygnału, bądź w trybie zliczania pojedynczych fotonów.

Prędkość skanowania zdjęcia 512×512 pikseli: od 7 zdjęć/s do 32 zdjęć/s (skaner rezonansowy)

Format obrazu: od 16 x 16 do 8192 x 8192 pikseli

Obiektywy:

  • HCX PL APO 10x / 0.40; suchy; dystans pracy 2,2 mm
  • HC PL APO 40x / 1.1; imm. wodna; dystans pracy 650 µm
  • HC PL APO 63x / 1.4; imm. olejowa; dystans pracy 140 µm

Dodatkowy zoom elektroniczny na skanerze od 0,75 do 48x

Mikroskop umożliwia wykonywanie serii XYZ (wizualizacja 3D), XZY (przekrój pionowy przez preparat), serie czasowe (XYT i XYZT), serie wzdłuż długości fali XYλ (analiza spektrum emisji użytych barwników) oraz dowolne kombinacje powyższych współrzędnych.

Możliwe jest akwizycja do 5 wybranych barwników fluorescencyjnych jednocześnie + akwizycja z kanału dla światła przechodzącego (kontrasty: jasne pole, Nomarskiego – DIC oraz polaryzacyjny). Dodatkowo, w trybie sekwencyjnym akwizycja do 32 różnych barwników na jednym preparacie !

Oprogramowanie mikroskopu (LAS Advanced Fluorescence) umożliwia:

– szybką akwizycję obrazu

– sekwencyjną akwizycję obrazu z wielu pól widzenia oraz tworzenie tzw. skanu mozaikowego (automatyczne obrazowanie próbek większych niż pole widzenia obiektywu)

– obróbkę graficzną zdjęć (odszumianie, kontrast, kolor itp.)

– analizę zdjęć: pomiary morfometryczne elementów na zdjęciach, analiza intensywności fluorescencji, analiza spektrum emisji, analiza kolokalizacji

– Prowadzenie zaawansowanych eksperymentów z użyciem fluorescencji (F-techniki): FRET – analiza interakcji cząsteczek; FRAP – analiza mobilnych cząsteczek w preparacie; PA – fotoaktywacja i analiza rozkładu i dyfuzji cząsteczek w preparacie.

DMi8 jest to najnowszy odwrócony mikroskop z oferty Leica-Microsystems. Umożliwia badania zarówno preparatów znakowanych fluorescencyjnie jak i w świetle przechodzącym (jasne pole oraz kontrasty: fazowy – PH, Nomarskiego – DIC, polaryzacyjny). Wszystkie funkcje w mikroskopie są zmotoryzowane i kodowane.

Posiada oświetlacz LED o mocy 15 W (światło przechodzące) jak i metalohalogenkowy oświetlacz EL6000 (fluorescencja) o wzbudzeniu od 300 do 700 nm.

Dostępne różnorodne kostki fluorescencyjne dla standardowych barwników.

Możliwość podłączenia różnych kamer: kolorowe i czarno-białe. Format i rozdzielczość obrazu oraz czułość i prędkość akwizycji dopasowane do indywidualnych wymagań użytkownika.

Możliwość wykonywania serii w osiach XYZ oraz serii czasowych (XYT i XYZT).

Przy seriach czasowych – automatyczne ustawianie i kontrola ostrości podczas całego czasu trwania eksperymentu.

Mikroskop można skonfigurować z różnego typu obiektywami o powiększeniach od 5x do 100x, zarówno suche jak i z immersją olejową bądź wodną oraz o różnym dystansie pracy.

Oprogramowanie mikroskopu (LAS X) umożliwia:

– wielokanałową akwizycję obrazu (łączenie fluorescencji z technikami światła przechodzącego)

– obróbkę graficzną zdjęć (odszumianie, kontrast, kolor itp.)

– analizę zdjęć: pomiary morfometryczne elementów na zdjęciach, analiza intensywności fluorescencji, analiza kolokalizacji. Możliwość zaprogramowania szybkiej, AUTOMATYCZNEJ analizy wykonanych zdjęć.

– tworzenie filmów z serii czasowych, eksport zdjęć do różnych formatów graficznych.

Leica DM6000 to zaawansowany, zmotoryzowany mikroskop prosty do badań zarówno preparatów znakowanych fluorescencyjnie jak i w świetle przechodzącym (jasne pole oraz kontrasty: fazowy – PH, Nomarskiego – DIC, polaryzacyjny).

Oferuje zakres funkcji i pomiarów podobny, jak w wymienionym wcześniej mikroskopie Leica DMi8.

Nasze laboratorium posiada następujące mikroskopy stereoskopowe:

Leica S8 APO, Leica M60, Leica M125; Leica M205

Posiadamy szereg oświetlaczy umożliwiających obserwację próbek przy różnych kontrastach i metodach oświetlenia (światło przechodzące, oświetlenie pionowe, ukośne, prostopadłe, rozproszone oraz dowolnie ustawiane oświetlacze typu „gęsia szyja”).

Możliwość manipulacji preparatem pod stereoskopem (funkcja Fusion Optics™ zapewniająca wysoką rozdzielczość przy bardzo dużej głębi ostrości).

Wykonywanie zdjęć spod stereoskopu – możliwość podłączenia różnych kamer: kolorowe i czarno-białe. Format i rozdzielczość obrazu oraz czułość i prędkość akwizycji dopasowane do indywidualnych wymagań użytkownika.

Prowadzenie pomiarów w osiach: XY (pojedyncze zdjęcia), XYZ (wizualizacja 3D) oraz XYT (serie czasowe).

Oprogramowanie do akwizycji pojedynczych obrazów oraz składania serii zdjęć. Możliwość obróbki graficznej obrazów, wykonywania pomiarów morfometrycznych oraz pomiaru intensywności barwienia.

Dostępne są mikroskopy Leica DM1000, DM1000, DM2000, DM3000 do obserwacji w jasnym polu i kontrastach: fazowym i polaryzacyjnym. Dostępne są mikroskopy obsługiwane ręcznie lub zmotoryzowane. Istnieje możliwość podłączenia różnych kamer: kolorowe i czarno-białe. Format i rozdzielczość obrazu oraz czułość i prędkość akwizycji dopasowane do indywidualnych wymagań użytkownika.

Mikroskopy umożliwiają obserwację preparatów niewybarwionych, bądź wybarwionych barwnikami chemicznymi. Dołączone oprogramowanie (Leica Application Suite) pozwala na obróbkę graficzną wykonanych obrazów, wykonywanie pomiarów morfometrycznych oraz pomiaru intensywności barwienia.

CENNIK LABORATORIUM KAWA.SKA

  • 1H – 300zl netto + 23%VAT – korzystanie z mikroskopu konfokalnego oraz innych mikroskopów dostępnych w laboratorium + doradztwo specjalisty ds. mikroskopii
  • 1H – 250zl netto + 23% VAT – korzystanie z mikroskopów dostępnych w laboratorium bez korzystania z mikroskopu konfokalnego + doradztwo specjalisty ds. mikroskopii
  • Przy dłuższych okresach wynajmu istnieje możliwość negocjacji cen

Centrum Naukowo-Szkoleniowe

Więcej

Szkolenia

Więcej

Kadra

Więcej

Artykuły

Więcej