Laboratorium 2022-08-10T15:56:53+02:00

Centrum Naukowo-Szkoleniowe

OFERTA CENTRUM NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO KAWA.SKA

Od początku 2015 roku, z myślą o ludziach nauki, firma KAWA.SKA udostępnia swoje laboratorium i specjalistów ds. mikroskopii. Zapraszamy do korzystania ze sprzętu którym dysponujemy oraz na konsultacje do naszych specjalistów. Doradzimy w zakresie metod badawczych, pomożemy przy analizie wyników. Po wstępnej konsultacji istnieje możliwość zlecenia nam wykonania badań na podstawie dostarczonego materiału. Dysponujemy sprzętem marki Leica – szczegółowy opis wyposażenia laboratorium poniżej.

     

WYPOSAŻENIE CENTRUM NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO KAWA.SKA

Zamknięty, wysokowydajny system do automatycznego obrazowania próbek łączący mikroskopię fluorescencyjną, mikroskopię konfokalną oraz obrazowanie w świetle przechodzącym.

W jego skład wchodzi:

– W pełni zautomatyzowany, odwrócony statyw do obrazowania zamknięty w kompaktowej komorze

– Sprzętowy autofokus (AFC) do korekcji dryfu ostrości, oferujący różne strategie ogniskowania, dobierane przez system automatycznie w zależności od badanej próbki

– Precyzyjny stolik skanujący XY: zakres pracy 127 x 83 mm; rozdzielczość ruchu 0,02 μm

– Ramię do światła przechodzącego ze zintegrowanym kontrastem modulacyjnym IMC

– Obiektywy:

* PLAN FLUOTAR 1,6x/0,05

* PLAN FLUOTAR 10x/0,32

* PLAN APO 20x/0,75

* PLAN APO 63x/1,20 mottCORR z automatycznym podajnikiem wodnej immersji

– Kamera CMOS o rozdzielczości 5 Mpiks, 12 bit, prędkość odczytu do 25 ramek/sekundę i 4 kanały jednocześnie (moduł FluoSync™ do spektralnego rozdziału do 4 barwników), efektywność kwantowa (QE) do 67%, zakres detekcji spektralnej od 420 do 705 nm

– Moduł semi-konfokalny THUNDER wykorzystujący algorytm odfiltrowania nieostrych elementów z każdej płaszczyzny obrazowania (Computational Clearing)

MODUŁ KONFOKALNY:   

– 4 lasery (klasy 1) do wzbudzania fluorescencji o dł. fali i mocy: 405 nm (10 mW); 488 nm (10 mW); 561 nm (2 mW); 638 nm (10 mW)

– Punktowy, hybrydowy detektor konfokalny HyD FS, wieloprzedziałowy – umożliwiający jednoczesny odczyt do 4 barwników fluorescencyjnych, efektywność kwantowa (QE) do 40% @ 600 nm, zakres detekcji spektralnej od 415 do 750 nm

– Skaner konfokalny o parametrach: format obrazu do 3552 x 2972 pikseli (> 10,5 Mpiks); prędkość skanowania do 3600 linii/sekundę (np. 3 ramki/sekundę w formacie 800 x 672 pikseli); dodatkowy zoom sprzętowy w zakresie od 1 do 6x; obrazowanie w rozszerzeniach XYZ, XYT, XYZT

– Moduł do obrazowania w wysokiej rozdzielczości LIGHTNING dla każdego z możliwych 4 kanałów obrazowania umożliwiający uzyskanie do 120 nm w płaszczyźnie XY i do 200 nm w osi Z

Zintegrowana KOMORA ŚRODOWISKOWA obudowująca system o parametrach:

– regulacja temp. od RT do 45°C (dokładność ± 0,1°C)

– możliwość regulacji CO2 od 0 do 10% (dokładność ± 0,1%)*

– utrzymywanie wilgotności na poziomie ~ 65%

* Niezbędne podłączenie do butli CO2

Zmotoryzowany mikroskop odwrócony do automatycznego obrazowania próbek z modułem do obrazowania semi-konfokalnego THUNDER.

W jego skład wchodzi:

– W pełni zautomatyzowany, odwrócony statyw do obrazowania

– Sprzętowy autofokus (AFC) do korekcji dryfu ostrości, oferujący różne strategie ogniskowania, dobierane przez system automatycznie w zależności od badanej próbki

– Precyzyjny stolik skanujący XY: zakres pracy 120 x 80 mm; rozdzielczość ruchu ± 5 nm

– Ramię do światła przechodzącego ze zintegrowanym kontrastem fazowym PH

– Obiektywy:

               * N PLAN 5x/0,12

               * PLAN FLUOTAR 10x/0,32

               * PLAN FLUOTAR 20x/0,40

               * PLAN FLUOTAR 40x/0,60

               * PLAN FLUOTAR 63x/0,70

               * PLAN FLUOTAR 100x/1,30 oil

– Kamera chłodzona, monochromatyncza sCMOS o rozdzielczości 4,2 Mpiks, 16 bit, prędkość odczytu do 90 ramek/sekundę, efektywność kwantowa (QE) do 82%, zakres detekcji spektralnej od 400 do 1000 nm

– Moduł semi-konfokalny THUNDER wykorzystujący algorytm odfiltrowania nieostrych elementów z każdej płaszczyzny obrazowania (Computational Clearing)

Kodowany, częściowo zmotoryzowany mikroskop stereoskopowy do obrazowania większych próbek w świetle padającym, przechodzącym oraz fluorescencyjnym (możliwe użycie moduły semi-konfokalnego Leica THUNDER). W jego skład wchodzi:

– Optyka Fusion Optics, zakres powiększeń 7,8x – 160x (zoom 20,5 : 1), rozdzielczość 1050 par linii/mm, dystans pracy obiektywu 59 mm.

– Oświetlenie padające (pierścień świetlny), oświetlenie przechodzące (jasne pole, kontrast Rottermana, ciemne pole) i fluorescencja (kostki filtrów dla barwników niebieskich, zielonych i czerwonych)

– Zmotoryzowana oś Z, zmotoryzowane filtry do fluorescencji, kodowany zoom stereoskopu i metody kontrastowe

– Kolorowa kamera CMOS o rozdzielczości do 20,5 Mpiks, 12 bit, prędkość odczytu do 30 ramek/sekundę, efektywność kwantowa (QE) do 67%.

– Moduł semi-konfokalny THUNDER wykorzystujący algorytm odfiltrowania nieostrych elementów z każdej płaszczyzny obrazowania (Computational Clearing) dla obrazów z fluorescencji.

– Moduł Extended Deep of Field składający różne płaszczyzny ostrości w jedną, ostrą całość

 System do mikrodysekcji laserowej służy do wycinania i zbierania homogennego materiału z heterogennej próbki. Do wykorzystania m.in. w aplikacjach:

– precyzyjne wycinanie fragmentów tkanki (np. pojedynczych komórek) z preparatu mikroskopowego do późniejszej analizy genetycznej lub biochemicznej

– wycinanie konkretnych, pojedynczych komórek z hodowlanej szalki do dalszej hodowli

– wycinanie pojedynczych chromosomów z płytki metafazowej z rozmazu na membranie

– mikromanipulacje próbką (np. przecinanie połączeń międzykomórkowych)

– niszczenie wybranych elementów preparatu (np. poprzez zdrapywanie)

System składa się z części mikroskopowej oraz modułu laserowego.

MIKROSKOP ŚWIETLNY LEICA DM6 (w układzie prostym)

– Mikroskop do obserwacji próbek w świetle przechodzącym i we fluorescencji (filtry dla barwników niebieskich, zielonych i czerwonych)

– Zmotoryzowana oś Z oraz stolik skanujący XY

– Dostępne obiektywy:

Przeglądanie preparatu: PLAN FLUOTAR 1,25x

Przeglądanie preparatu i mikrodysekcja: PLAN FLUOTAR 5x, 10x, 20x, 40x, 63x

– kolorowa kamera CCD, 1,3 Mpiks.

MODUŁ LASEROWY LMD7

Diodowy laser pulsujący 349 nm ze średnią mocą tnącą 120 µJ. Możliwość płynnej regulacji mocy i częstotliwości pulsu (10 – 5000 Hz). Wiązka tnąca przeprowadzana jest przez optykę mikroskopu Leica DM6 (łatwa obsługa modułu tnącego – sterowanie laserem poprzez ekran dotykowy lub myszką komputerową na obrazie).

Próbki są wycinane ze szkiełek mikroskopowych oraz szalek Petriego przystosowanych do systemów do mikrodysekcji* (dysponujemy próbnymi materiałami zużywalnymi do przetestowania systemu)

Próbki są zbierane w standardowe probówki typu Eppendorf (0,2 i 0,5 ml)

Nasze laboratorium posiada następujące mikroskopy stereoskopowe demo: Leica S8 APO, Leica S9i, Leica M60 i M80, Leica EZ4 oraz Leica A60.

Do wybranych stereoskopów można podłączyć kamery do akwizycji obrazu. Format i rozdzielczość obrazu oraz czułość i prędkość akwizycji dopasowujemy do indywidualnych wymagań użytkownika.

Posiadamy różne oświetlacze umożliwiające obserwację próbek przy różnych kontrastach i metodach oświetlenia (światło przechodzące, oświetlenie pionowe, ukośne, prostopadłe oraz oświetlacz typu „gęsia szyja”).

Możliwość manipulacji preparatem pod stereoskopem (stereoskopy z optyką Fusion Optics™ zapewniająca wysoką rozdzielczość przy bardzo dużej głębi ostrości).

Oprogramowanie do akwizycji pojedynczych obrazów oraz składania serii zdjęć. Możliwość obróbki graficznej obrazów, wykonywania pomiarów morfometrycznych oraz pomiaru intensywności barwienia.

Dostępne są mikroskopy Leica DM500, DM1000, DM2000, DM3000 do obserwacji w jasnym polu i w kontrastach: fazowym i polaryzacyjnym. *Dla mikroskopów DM2000 i DM3000 istnieje możliwość podłączenia modułu dla obserwacji fluorescencji.

Dostępne są mikroskopy obsługiwane ręcznie lub zmotoryzowane (DM3000).

Istnieje możliwość podłączenia różnych kamer: kolorowe i czarno-białe. Format i rozdzielczość obrazu oraz czułość i prędkość akwizycji dopasowujemy do indywidualnych wymagań użytkownika.

Mikroskopy umożliwiają obserwację preparatów niewybarwionych, bądź wybarwionych barwnikami chemicznymi i fluorescencyjnymi*. Dołączone oprogramowanie (LAS X) pozwala na obróbkę graficzną wykonanych obrazów, wykonywanie pomiarów morfometrycznych oraz pomiaru intensywności barwienia.

Mikroskop Leica DMIL LED to manualny mikroskop odwrócony do obserwacji hodowli komórkowych i tkankowych oraz mikromanipulacji materiałem. Oferowany system zawiera:

– metody obrazowania w jasnym polu, kontraście fazowym, kontraście IMC, we fluorescencji (filtry dla barwników niebieskich, zielonych i czerwonych)

– obiektywy: PLAN ACHROMAT lub PLAN FLUOTAR: 4x, 10x, 20x, 40x

– możliwość podłączenia kolorowej kamery Leica Flexacam C3 (12 Mpiks) i akwizycji zdjęć

Leica PAULA to automatyczny system do laboratoryjnych analiz przyżyciowych. Odwrócony mikroskop PAULA pomaga przyspieszyć codzienne zadania związane z oceną hodowli komórkowych, jak również umożliwia szybkie przeprowadzenie standardowych testów na żywych komórkach takich jak:

– Automatyczna, obiektywna ocena konfluencji komórek

– Test zarastania rysy (Wound Healing)

– Ocena migracji komórek

– Pomiar poziomu transfekcji

System PAULA może być obsługiwany zdalnie (przez zewnętrzny komputer lub przenośny tablet).

Za sprawą kompaktowych rozmiarów i litej obudowie, mikroskop może być umieszczony wewnątrz inkubatora  – tam, gdzie hodowle komórkowe „czują się” najlepiej!

Dodatkowo system PAULA jest wyposażony w:

– kontrast fazowy z czerwoną diodą LED w celu ochrony komórek przed wyświecaniem

– diody fluorescencyjne LED (dla barwników zielonych i czerwonych) do monitorowania transfekcji

– zintegrowany czytnik kodów kreskowych (do łatwego tworzenia katalogów baz danych dla określonych próbek)

– obiektyw z zoomem optycznym ( 10x) oraz zoomem cyfrowym (3x)

– możliwość umieszczenia wewnątrz inkubatora (37°C, ~ 90% wilgotności)

CENNIK LABORATORIUM KAWA.SKA

  • 1H – 300zl netto + 23%VAT – korzystanie z mikroskopu konfokalnego oraz innych mikroskopów dostępnych w laboratorium + doradztwo specjalisty ds. mikroskopii
  • 1H – 250zl netto + 23% VAT – korzystanie z mikroskopów dostępnych w laboratorium bez korzystania z mikroskopu konfokalnego + doradztwo specjalisty ds. mikroskopii
  • Przy dłuższych okresach wynajmu istnieje możliwość negocjacji cen

Centrum Naukowo-Szkoleniowe

Więcej

Szkolenia

Więcej

Kadra

Więcej

Artykuły

Więcej