Warsztaty FuNaM-4 – 26-29.09.2023

💡4th International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-4)

📆 W dniach 26-29 września 2023, w Krakowie, odbywa się 4th International Workshop on Functional Nanostructured Materials (FuNaM-4). Organizatorem wydarzenia jest Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii, będący częścią Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

👉Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aspekty syntezy, charakteryzacji i zastosowań funkcjonalnych materiałów nanostrukturalnych i została podzielona na trzy główne sesje:
– nanostrukturalne biomateriały,
– nanomateriały do przetwarzania i magazynowania energii,
– synteza i zastosowania nanomateriałów.

👉Przed uczestnikami, kolejne 2 dni warsztatów, spotkań i wykładów, które sprzyjają wymianie doświadczeń, w tym rozwijającym się segmencie rynku.
Pełny program wydarzenia w linku:

http://www.funam.confer.uj.edu.pl/en_GB/conference/programme

2023-09-27T15:22:18+02:00 27,09,2023|AKTUALNOŚCI|0 Comments