Kariera 2024-02-28T15:46:09+01:00

Kariera

Szanowna Kandydatko, Szanowny Kandydacie,

W KAWA.SKA cenimy ludzi, których wyróżnia pozytywne podejście do życia, solidność i zaangażowanie. Wartości, które nas łączą i przypominają o właściwym stosunku do pracy, klientów i współpracowników to etyka, szacunek, wiedza, rozwój, inicjatywa i współpraca. Aby ich realizacja była możliwa potrzebna jest również chęć i umiejętność komunikacji w zespole. Jesteśmy otwarci na innowacje i przełamywanie schematów, przekładające się na większą sprawność działa.nia firmy

01.11.2023 – Specjalista ds. sprzedaży materiałów zużywalnych

15.11.2023 – REKRUTACJA ZAMKNIĘTA

POSZUKIWANY

Specjalista ds. sprzedaży materiałów zużywalnych

Miejsce pracy: praca zdalna
Numer referencyjny: HMZ_23

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

– aktywna promocja materiałów zużywalnych dla branży histopatologicznej, w kontakcie z Klientem
– aktywność w firmowych mediach społecznościowych w zakresie promocji w/w produktów
– realizacja procesu obsługi zamówień
– obsługa nowopowstającego sklepu internetowego
– przygotowywanie zamówień do dostawców
– doradztwo merytoryczne co do wyboru produktów

Wymagania wobec Kandydata:

– znajomość języka polskiego w stopniu bardzo dobrym
– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
– łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
– wysoko rozwinięta kompetencja ‘zorientowanie na Klienta’
– dobra organizacja pracy
– wykształcenie średnie, mile widziane kierunki około medyczne
– mile widziane doświadczenie w sprzedaży zdalnej i/lub obsłudze klienta
– mile widziane doświadczenie w obsłudze sklepu internetowego

Oferujemy:

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę / praca zdalna, w systemie zadaniowym/
– stałe wynagrodzenie + premia
– możliwość rozwoju zawodowego
– przyjazną atmosferę pracy
– narzędzia potrzebne do efektywnej realizacji zadań
– pakiet Multisport oraz MultiLife
– pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie, z blisko 25 letnim doświadczeniem na rynku

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@kawaska.pl
w temacie maila prosimy wpisać nr ogłoszenia czyli: HMZ_23

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KAWA.SKA Spółka z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na powyższy adres korespondencyjny lub poprzez adres e-mail rekrutacja@kawaska.pl

2.  W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych proszę bez wahania skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@kawaska.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 REKRUTACJA (UMOWA O PRACĘ)

a. w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b. w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,

c. w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane dotyczące stanu zdrowia w związku z koniecznością skierowania kandydata na badania wstępne i otrzymania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku na podstawie art. 9 ust. 2 lit b RODO,

d. w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa – na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

e. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

f. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO)

REKRUTACJA (UMOWA CYWILNOPRAWNA)

a. w celu podjęcia działań na żądanie rekrutującego się oraz w celu jej zawarcia i realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

c. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

d. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

e. w celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

f. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące, a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – przez 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące, a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – przez 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a. firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;

b. firmy zajmujące się pośrednictwem rekrutacyjnym, tj. pracuj.pl;

c. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe;

d. Organy publiczne, otrzymujące dane w związku z realizacją obowiązków prawnych Administratora,

e. wskazane przez kandydata osoby udzielające referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o rekomendacje);

f. placówki medyczne prowadzące badania medycyny pracy ( w razie podjęcia decyzji o zatrudnieniu kandydata i skierowaniu go na badania medycyny pracy).

g. firmy świadczące usługi kadrowe, firmy utylizujące  lub archiwizujące dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG

6. Przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych (do informacji o przetwarzaniu i kopii danych),

b. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

c. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

d. prawo do usunięcia swoich danych osobowych (bycia zapomnianym),

e. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g. do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie niektórych danych jest obowiązkiem ustawowym kandydata, w szczególności danych, o których mowa w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy (imię/ imiona i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Państwa; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Podanie niektórych danych może być też warunkiem zawarcia umowy o pracę/współpracę.

7. Dane osobowe nie będą profilowane, wobec danych nie będą podejmowane decyzji w sposób zautomatyzowany.

ZGODA NA PRZYSZŁE PROCESY REKRUTACYJNE

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu aplikacyjnym oraz zebranych w trakcie ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez KAWA.SKA Spółka z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne.

Jeśli chciałbyś u nas pracować i sądzisz, że nasza kultura pracy, jest Ci bliska, prześlij nam swoje CV wraz z kilkoma zdaniami na swój temat i napisz dlaczego to właśnie Ciebie powinniśmy zatrudnić.

REKRUTACJA@KAWASKA.PL

Nie zwlekaj! Aplikuj!

Nie możemy się doczekać, żeby Cię poznać 🙂

Może to właśnie na Ciebie czekamy.