Zespół 2022-02-04T15:27:36+01:00

Zespół

Zarząd

Dział handlowy

Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju handlu

Mikroskopia i obrazowanie

Histopatologia, Immunohistochemia, Materiały zużywalne

Wyposażenie laboratoriów autopsyjnych i prosektoryjnych

Genetyka

Biofizyka

Dział edukacji

Serwis

Administracja