AUTOMAT BARWIĄCY Leica HistoCore SPECTRA ST

AUTOMAT BARWIĄCY Leica HistoCore SPECTRA ST

 

 1. Wysokowydajna, nastołowa, automatyczna barwiarka do szkiełek mikroskopowych.
 2. Wydajność urządzenia rzędu 330 szkiełek / godzinę przy barwieniu rutynowym
 3. Urządzenie wyposażone w dwa ramiona transportowe obsługujące niezależnie prawą i lewą stronę pokładu.
 4. Stacja transferu suchego – dwa stanowiska – umożliwia przekazanie statywu z ramienia do ramienia bez stacji odczynnikowej.
 5. Możliwość jednoczesnego procesowania do 12 statywów o pojemności 30 szkiełek.
 6. Ciągły załadunek i rozładunek statywów bez konieczności otwierania pokrywy urządzenia.
 7. Zmotoryzowane szuflady załadowcze i wyładowcze po 5 stacji w każdej, obsługiwane za pomocą przycisku.
 8. 52 stacje na pokładzie urządzenia.
 9. 46 stacji odczynnikowych z pokrywkami. Pojemność minimalna stacji 240ml, pojemność maksymalna stacji 380ml.
 10. Do 6 stacji płuczących o pojemności 380ml z możliwością podłączenia dwóch różnych źródeł wody (woda wodociągowa, woda destylowana, woda demineralizowana) w konfiguracjach:
  • 6 stacji podłączonych do jednego źródła
  • 4 +2 – cztery główne stacje podłączone do źródła wody wodociągowej, 2 stacje do innego źródła.
 11. Zautomatyzowany, wydajny, zamknięty piec na gorące powietrze z 6 stacjami na statywy. Wyposażony w filtr powietrza.
 12. Stacje pieca programowane w protokołach bez konieczności ingerencji Użytkownika.
 13. Regulacja temperatury pieca od 40 – 70°C w krokach co 5°C.
 14. Możliwość wyboru trybu pracy pieca – uruchamiany przy włączeniu urządzenia lub przy uruchomieniu programu.
 15. Czas inkubacji w jednej stacji od 1 sekundy do 23 godzin 59 minut i 59 sekund.
 16. Funkcja agitacji wykonywana przez niezależny od ramion transportowych element z możliwością personalizacji. Możliwość ustawienia szybkości mieszania w 5 krokach. 0 – brak mieszania, 5 – najszybsze mieszanie.
 17. Możliwość stosowania wkładki do barwień specjalnych – wkładka zmniejszająca pojemność stacji pokryta specjalną powłoką zabezpieczającą przed interakcjami chemicznymi (np. barwienie błękitem pruskim w celu detekcji żelaza, srebrzenie np. metodą Grocott lub Gomoriego). Pojemność minimalna stacji z wkładką 140ml, pojemność maksymalna stacji z wkładką 240ml.
 18. Możliwość stosowania koszyków na 5 szkiełek do barwień specjalnych z rączką pokrytą specjalną powłoką zabezpieczającą przed interakcjami chemicznymi (np. barwienie błękitem pruskim w celu detekcji żelaza, srebrzenie np. metodą Grocott lub Gomoriego).
 19. Możliwość jednoczesnego procesowania wielu różnych programów H&E oraz barwień specjalnych.
 20. Dostępne programy zwalidowane przez producenta.
 21. Możliwość samodzielnego zaprojektowania programów z pełną dowolnością użycia protokołów i odczynników.
 22. Stacja licznika preparatów – laser sczytujący ilość szkiełek w każdym koszyku – Urządzenie nadzoruje pracę z dokładnością do 1 szkiełka.
 23. System Zarządzania Odczynnikami nadzorujący jakość używanych odczynników na podstawie daty ważności oraz ilości przeprowadzonych szkiełek oraz informujący Użytkownika o konieczności zmiany konkretnych odczynników.
 24. Możliwość ustawienia maksymalnej ilości preparatów (1-3999) oraz maksymalnej ilości dni dla odczynników (1-99). Po przekroczeniu tych parametrów urządzenie poinformuje Użytkownika o konieczności zmiany.
 25. Stopień zużycia odczynników jest prezentowany na ekranie za pomocą koloru tła oraz paska zużycia
  • kolor tła w czasie pracy zmienia się z zielonego przez pomarańczowy do czerwonego, a następnie zaczyna migającego czerwonego – czas bezwzględnie koniecznej zmiany)
  • pasek zużycia rośnie wraz z postępującym zużyciem odczynnika oraz również zmienia kolor tak samo jak kolor tła.
 26. Kodowanie kolorystyczne statywów na szkiełka, umożliwiające automatyczne uruchamianie programów przypisanych danym kolorom. Dostępne 9 kolorów rączek – każda rączka posiada dwa chipy RFID.
 27. Czujnik przepełnienia zbiornika odpływowego uruchamiający alarm dźwiękowy w razie wzbudzenia oraz blokujący dopływ wody do stacji płuczących.
 28. System odciągu oparów wraz z aktywowanym filtrem węglowym zapewniające bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
 29. Urządzenie sterowane przez odporny na rozpuszczalniki stosowane w histopatologii ekran dotykowy LCD.
 30. Łatwy w użyciu, intuicyjny, wielojęzyczny interfejs.
 31. Możliwość późniejszego importu dodatkowych języków interfejsu.
 32. Aktywne procesy barwienia są wyświetlane na ekranie w postaci symbolu górnej rączki statywu w odpowiednim kolorze z pełnymi danymi dotyczącymi procesowanego statywu (skrót nazwy programu, aktualne położenie na pokładzie, pole postępu barwienia, szacowany czas do końca programu, czas rzeczywisty zakończenia programu.
 33. Na ekranie wyświetlany jest status szuflad załadowczej i wyładowczej, po zamknięciu szuflady urządzenie automatycznie rozpoznaje obecność statywów i generuje kolorowe ikony. Miejsca puste pozostają białe.
 34. Zróżnicowany poziom dostępu do urządzenia: Użytkownik Standardowy, Administrator (zabezpieczenie hasłem), Technik Serwisu (zabezpieczenie hasłem).
 35. Użytkownik standardowy nie potrzebuje hasła i może wykorzystywać w pełni skonfigurowane urządzenie do wszystkich rutynowych zastosowań. Nie może modyfikować programów i ustawień.
 36. Administrator posiada te same opcje dostępu, co standardowy użytkownik, ale może również tworzyć programy i prowadzić konfigurację urządzenia.
 37. Technik serwisu ma dostęp do plików systemowych, może konfigurować i testować urządzenie.
 38. Dwa porty USB umożliwiające przegrywanie danych, wykonanie kopii zapasowej i przechowywanie danych.
 39. Możliwość eksportowania pliku z dziennikami zdarzeń z ostatnich 30 dni roboczych oraz informacją SZO w formacie CSV oraz Szyfrowany plik „lpkg” zawierający wszystkie zdefiniowane przez użytkownika programy oraz listę odczynników (przeznaczonego tylko dla techników serwisu).
 40. Zdefiniowane przez użytkownika programy i listy odczynników mogą być przenoszone do innego urządzenia HistoCore SPECTRA ST o identycznej konfiguracji za pomocą funkcji import.
 41. Możliwość zdalnej obsługi serwisowej poprzez sieć.
 42. Natychmiast po otwarciu pokrywy urządzenia ruch w płaszczyźnie poziomej (osie x i y) ramion transportowych zostaje zatrzymany ze względów bezpieczeństwa, w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu dla użytkownika i uszkodzeniu preparatów na skutek kolizji z elementami ruchomymi.
 43. Możliwość stosowania dowolnych odczynników oraz gotowych, zwalidowanych, bezobsługowych zestawów do barwień H&E gwarantujących identyczne zabarwienie 1600 szkiełek.
 44. Możliwość wyboru zestawów do barwień – ciemniejszy S2 i jaśniejszy S1.
 45. Możliwość regulacji intensywności barwienia w zakresie od 0-9 dla hematoksyliny i eozyny w obydwu zestawach S1 oraz S2.
 46. Automatyczne tworzenie rozkładu łaźni uwzględniającego wybrane programy – po wybraniu żądanych programów urządzenie wskaże gdzie najlepiej umieścić odczynniki. Algorytm umożliwia stworzenie rozkładu najbardziej ergonomicznego, gwarantującego najszybsze i bezkolizyjne jednoczesne przeprowadzenie wskazanych programów. Po automatycznym wygenerowaniu rozkładu jest możliwa jego zmiana manualnie.
 47. Łaźnie są napełniane na podstawie automatycznie wygenerowanego rozkładu z pomocą kolejnych instrukcji wyświetlanych na ekranie.
 48. W przypadku gotowych zestawów do barwień H&E przed załadunkiem odczynnika na pokład skanowane są: etykieta pudełka oraz etykiety wszystkich butelek zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.
 49. W czasie skanowania System Zarządzania Odczynnikami pobiera następujące informacje: datę wykorzystania (7 dni od skanowania), pozostałą liczbę preparatów, maksymalną liczbę preparatów (1600), datę przydatności i numer serii.
 50. W czasie inicjalizacji ( po włączeniu) urządzenie skanuje cały pokład (stacje odczynnikowe, stacje płuczące, stacje szuflad załadowczej i wyładowczej, stacje pieca, stacja zliczania szkiełek) – jeżeli w którejś ze stacji zostanie wykryty koszyk, stacje będą zasłonięte przykrywkami lub nie zidentyfikuje się stacji Użytkownik zostanie o tym poinformowany na ekranie. Urządzenie w czasie skanowania sprawdza również poziomy odczynników i wyświetla wyniki na ekranie.
 51. W przypadku awarii zasilania w celu zabezpieczenia preparatów statywy będące w trakcie transferu ustawiane są w pozycji bezpiecznej (pomiędzy dwoma stacjami). Użytkownik zostaje przeprowadzony przez procedurę odzyskania danych po awarii i może wybrać czy kontynuację/anulowanie barwienia.
 52. Poziom hałasu ≤ 70 dB.

 

WYMIARY URZĄDZENIA:

Szerokość : 1354mm

Głębokość: 785,5mm

Wysokość: 1060mm

Waga:         165 kg

 

Pliki do pobrania:

HistoCore_SPECTRA_ST – broszura j.angielski_