Inaktywacja patogenów

Inaktywacja patogenów

 

Intercept Blood System

Przedstawiamy system do inaktywacji patogenów we krwi. System INTERCEPT został  zaprojektowany tak by spełniać najbardziej rygorystyczne kryteria inaktywacji, a zestawy z nim działające są zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy III.

System działa w prosty i przejrzysty sposób. Technologia wykorzystuje amotosalen, który jest syntetycznym związkiem psoralenu, który interkaluje w helikalne regiony DNA i RNA. Po oświetleniu światłem UVA o długości fali od 320 do 400 nm amotosalen tworzy wiązania kowalencyjne z zasadami pirymidynowymi w kwasach nukleinowych. Dzięki temu, genomy wirusów, bakterii, pasożytów, pierwotniaków czy leukocytów, usieciowane w ten sposób nie mogą dłużej funkcjonować ani replikować (inaktywacja w ten sposób zapewnia bardzo wysoki poziom redukcji patogenów – w większości  przypadków znacznie powyżej log 4,5).

Opis

cerus 3 Inaktywacja patogenów Inaktywacja patogenówTechnologia Iluminator INTERCEPT 100 wykorzystuje fotoreaktywator – amotosalen, który jest syntetycznym związkiem psoralenu, który interkaluje w helikalne regiony DNA i RNA. Po oświetleniu światłem UV-A o długości fali od 320 do 400 nm amotosalen tworzy wiązania kowalencyjne z zasadami pirymidynowymi w kwasach nukleinowych. Dzięki temu, genomy wirusów, bakterii, pasożytów, pierwotniaków jak również leukocyty, usieciowane w ten sposób nie mogą dłużej funkcjonować ani replikować. Efektywność takiej inaktywacji zapewnia wysoki poziom redukcji patogenów – w większości  przypadków znacznie powyżej log 4,5).

cerus 2 Inaktywacja patogenów Inaktywacja patogenów

Produkty firmy CERUS, są skierowane do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) a pośrednio również do każdego specjalisty, który podając pacjentowi inaktywowane preparaty płytkowe i osocze nie musi się już więcej martwić ewentualnymi komplikacjami.

Platforma oferowana przez firmę CERUS pozwoli na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań naszych klientów w szerokim obszarze funkcjonowania laboratorium wytwarzających i korzystających z osocza oraz płytek krwi.

Zachęcamy także do zapoznania się z dodatkowymi materiałami w pdf:

PDF file icon.svg Inaktywacja patogenów Inaktywacja patogenów  1 Katalog Cerus

PDF file icon.svg Inaktywacja patogenów Inaktywacja patogenów  2 Efektywna inaktywacja patogenów

PDF file icon.svg Inaktywacja patogenów Inaktywacja patogenów 3 Inaktywacja patogenów w płytkach krwi

PDF file icon.svg Inaktywacja patogenów Inaktywacja patogenów 4 Inaktywacja patogenów osocza

Blood Matters!