Automatyczny Aparat do Barwień Immunohistochemicznych Leica BOND MAX

Automatyczny Aparat do Barwień Immunohistochemicznych Leica BOND MAX

 1. W pełni automatyczny system barwienia IHC, CISH i FISH z preparatów parafinowych bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.
 2. Urządzenie wykonuje wszystkie etapy barwienia IHC oraz CISH od etapu odparafinowania do barwienia kontrastowego włącznie ( w przypadku barwienia FISH, kontrastowanie DAPI odbywa się poza pokładem urządzenia).
 3. Urządzenie pracujące w sposób ciągły pozwalający na dokładanie szkiełek podczas trwania barwienia (3 niezależne tacki na szkiełka), bez konieczności czekania na zakończenie trwających już barwień odbywających się na pozostałych tackach.
 4. Całkowita ładowność IHC/ISH – max. 30 szkiełek.
 5. 3 niezależne tacki po 10 szkiełek na każdej z możliwością uruchamiania różnych protokołów barwiących IHC/ISH w tym samym czasie.
 6. Pojemniki odczynnikowe dostępne dla użytkownika, umieszczone w oszklonej szufladzie umożliwiają wizualną kontrolę poziomu.
 7. Pojemność butelek na odczynniki 1L (ER1, ER2) oraz 2L (pozostałe odczynniki).
 8. System otwarty dla barwienia IHC oraz ISH – możliwość zastosowania przeciwciał pierwotnych, sond oraz odczynników różnych producentów.
 9. Możliwość uruchomienia różnych protokołów barwień w jednym czasie – IHC-HRP, IHC-AP, różne sposoby odkrywania epitopów oraz CISH i FISH.
 10. Ramię barwiące pracujące w płaszczyźnie XYZ.
 11. Odczynniki ulegające rozkładowi (barwniki) mieszane na pokładzie aparatu tuż przed ich użyciem.
 12. Zautomatyzowany system barwienia podwójnego – z zastosowaniem dwóch różnych przeciwciał i dwóch różnych systemów wizualizacyjnych na tym samym preparacie.
 13. Ilość dozowanego przeciwciała bez podziału na strefy, pozwalająca na wykonanie reakcji IHC na całym szkiełku podstawowym – 150 ul.
 14. Możliwość dozowania 100ul przeciwciała na preparat ułożony na połowie szkiełka.
 15. Bezksylenowe odparafinowanie na pokładzie aparatu.
 16. Możliwość zaprogramowania jedynie etapu odkrycia antygenów – pretreatment.
 17. Możliwość wykonania procedury z pominięciem każdego kroku detekcji – aby uruchomić program konieczne jest pozostawienie co najmniej jednego kroku  z zestawu detekcyjnego.
 18. Elastyczny i wydajny system pozwalający na wykonanie barwienia IHC dla wszystkich 30 szkiełek w 4 godziny.
 19. Wydajność systemu 60 szkiełek na dzień (praca w ciągu dnia), 90 szkiełek na dobę (z barwieniem nocnym).
 20. Możliwość załadunku całego aparatu preparatami barwionymi CISH lub FISH – 30 szkiełek oraz wykonanie dwóch cykli na dobę o ile długość hybrydyzacji nie przekracza 12h.
 21. Po integracji z systemem LIS urządzenie daje możliwość uruchamiania barwień pilnych, poza kolejnością.
 22. Możliwość tworzenia harmonogramu badań – opóźnienie startu oraz praca w nocy, możliwość zaplanowania godziny rozpoczęcia barwienia.
 23. Możliwość dokładania i usuwania kontenerów z pokładu urządzenia w czasie pracy – system wizualny na obudowie urządzenia informuje o dostępności danej stacji.
 24. Całkowita ilość stacji odczynnikowych 36.
 25. Możliwość jednoczesnego wykorzystania do 29 przeciwciał w jednym cyklu barwiącym.
 26. System fizycznego pomiaru ilości przeciwciała w pojemniku każdorazowo podczas uruchamiania programu z użyciem danego przeciwciała.
 27. Kodowanie i identyfikacja odczynników oraz kontenerów za pomocą kodów kreskowych. Urządzenie skanuje samodzielnie wszystkie odczynniki załadowane na pokład.
 28. Możliwość skanowania preparatów zaprogramowanych do barwienia na pokładzie urządzenia i poza nim oraz skanowania preparatów po wybarwieniu celem weryfikacji informacji barwienia.
 29. Preparaty kodowane systemem cyfrowo-literowym drukowanym na etykietach.
 30. Możliwość uruchomiania protokołów barwiących na szkiełkach opisanych ręcznie – w  przypadku uszkodzenia drukarki. Aparat po załadowaniu preparatów skanuje kody oraz wykonuje zdjęcia etykiet.
 31. System odczytu kodów kreskowych:
   1. 1D: Code 128, Code 39, Interleaved 2 or 5
   2. 2D: QR, Aztec, Data Matrix

  Także wygenerowanych z oprogramowania zewnętrznego.

 32. Urządzenie pracuje autonomicznie – nie ma konieczności podłączenia do wody bieżącej i kanalizacji.
 33. Aparat produkuje bardzo mała ilość odpadów – ok. 45ml/szkiełko.
 34. Segregacja odpadów: niezależne pojemniki na odpady neutralne (9 litrów) oraz niebezpieczne (2 litry). Pojemnik na odpady niebezpieczne na pokładzie urządzenia.
 35. Jednostka sterująca pozwalająca na podłączenie i zarządzanie do 5 urządzeń.
 36. Oprogramowanie pozwalające na kompleksową obsługę bazy danych wprowadzanych i barwionych szkiełek.
 37. Oprogramowanie umożliwiające integrację aparatu z systemem szpitalnym LIS.
 38. Wizualna identyfikacja stanu pracy urządzenia na obudowie – system diod led.
 39. Możliwość wykorzystywania rekomendowanych protokołów producenta jak również możliwość tworzenia i edycji własnych protokołów.
 40. Możliwość generowania raportów barwień dziennych, tygodniowych oraz z wybranego okresu czasu.
 41. Możliwość odczytu i raportowania stanu zaawansowania procesu barwienia (faktu utworzenia preparatu, fakt wydrukowania etykiety, preparat jest w czasie procesowania, zakończono barwienia na preparacie (z lub bez błędów), usunięto preparat) do systemów zewnętrznych.
 42. Urządzenie wyposażone w mechaniczny system zamykania i zabezpieczania szkiełek w trakcie procesu barwienia (Leica Covertile Technology) eliminujący konieczność zabezpieczania szkiełek olejem mineralnym lub innymi mediami, pozwalający uzyskać znaczne oszczędności odczynników (brak konieczności dodatkowego płukania).
 43. Poziom emitowanego hałasu: <65dB.
 44. Zewnętrzne zabezpieczenie antyprzepięciowe (UPS) spełniające również funkcję systemu awaryjnego zasilania – pozwalające na podtrzymanie pracy urządzenia w przypadku zaniku zasilania do ok. 25 minut (w zależności od etapu barwienia). Moc 1200VA.
 45. Wyposażenie aparatu:
  1. 4 szuflady na szkiełka
  2. 4 szuflady na odczynniki w kontenerach
  3. 1 uchwyt do czyszczenia nakładek Covertile
  4. 1 stacja mieszania
  5. 160 sztuk nakładek na szkiełka Covertile
 46. Stacja robocza wyposażona w:
  1. Komputer, klawiatura, myszka i monitor
  2. Skaner kodów 2D
  3. Drukarka do etykiet z zapasem około 3000 etykiet
Wymiary urządzenia :
Szerokość: 760mm
Głębokość: 775mm
Wysokość: 703mm
Waga: 120kg
Kategoria:

Opis

 

Przejdź do góry